ANTALL MEDLEMMER MMCK 1974 - 2004.I perioden 1974 – 1985 har vi ikke komplette navnelister.

Tallet i parantes er det antall navn vi kan dokumentere fra møtereferat og lignende.
Fra 1986 er navnelistene bedre.
År

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

Antall medlemmer


11??

(16)

25

(24)

29

(41)

45

(39)

48

(36)

49

(32)

32

(31)

31År

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

Antall medlemmer

(23)

23

(21)

21

(26)

26

(21)

21

22

25


21


19År

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Antall medlemmer


14


13


19


15


12


12


12


31År

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004


Antall medlemmer


33


37


34


38


47


49


52