FORORD.


Vi har i mange år hatt planer om å skrive Malangen MCK’s historie. Frivillige skribenter har ikke stått i kø, så da jeg sa ja til oppgaven var det uten motkandidater. Å skrive historie på vegne av alle de 150 som har vært medlem av klubben er veldig vanskelig. Alle medlemmene har sine egne personlige erfaringer med klubben og hver og en har således sin egen historie å skrive. Jeg har prøvd å være mest mulig objektiv. Det meste av det som er skrevet kan dokumenteres ut fra gamle protokoller, medlemslister, avisutklipp, regnskapsbøker, osv. Min egen hukommelse har jeg sluttet å stole på, så den kilden har jeg prøvd å ikke vektlegge for mye.

Da absolutte sannheter ikke eksisterer, vil det kun være et sunnhetstegn dersom det i etterkant kan bli en diskusjon om enkelte hendelser. Skulle det deretter vise seg nødvendig, er det med dagens skriveprogram enkelt å omredigere enkelte ting.

Kjetil Andreassen (juli 04)