:    
 
STYRET  2011
logo
Leder Trond Skøld
Nestleder Monica Stridh
Sekretær Espen øftingsmo
Kasserer Kjetil Andreassen
Styremedlem Werner Nyland
Styremedlem Erlend Jacobsen
1. Vara Arnt Erik Hansen
2. Vara Håvard Heimro
Valgkomite Kurt Olsen
Valgkomite Maria Skøld

Telefon: +47 47832502