logo
Malangen MCK historie 1974 - 2004


Med stor takk til Kjetil Andreassen som
har lagt ned et formidabelt arbeid i
forbindelse med MMCK sitt 30-års
jubileum i 2004.
Desverre måtte en del av Kjetil sine
originale formateringer fjernes før
dokumentene kunne konverteres
til HTML.

Eventuelle feil/mangler kan sendes i mail til ronainge@start.no eller
til min vanlige mailadresse.